top of page

Det er dyrt at få et klip i kørekortet. Bøden er 2000 kr.

Oveni skal du betale 500 kr. til Offerfonden.

Du får klip i dit kørekort, hvis du laver grove lovovertrædelser i trafikken.

Klippekortet gælder for personbil, bus, lastbil, motorcykel, stor knallert, traktor og motorredskab

(gummiged, mejetærsker o. lign.)

Du får et klip, hvis du:

 • Overskrider hastighedsgrænsen med mere end 30 procent

 • Kører med for kort afstand til forankørende

 • Kører ulovligt i nødsporet

 • Ikke spænder børn under 15 år fast efter reglerne

 • Kører over for rødt

 • Overtræder reglerne for vigepligt

 • Overtræder reglerne for overhaling og forbud mod overhaling

 • Overskrider spærrelinjer ved overhaling

 • Øger hastigheden, når du bliver overhalet

 • Overhaler ved et fodgængerfelt

 • Kører mod færdselsretningen

 • Kører uforsvarlig slalom- og forbikørsel i tæt trafik

 • Ændrer færdselsretning og placering til fare eller unødig ulempe for andre trafikanter

 • Kører venstre om et helleanlæg

 • Kører om kap eller væddeløbskørsel på vejen

 • Kører over jernbanespor, hvis der er givet signal til standsning

 • Kører ulovligt med børn under 15 år på motorcykel

 

Hvis din forseelse medfører en trafikulykke eller er til fare for andre, kan du få frakendt dit kørekort.

Sådan fungerer klippekortet

Et klip er i virkeligheden en elektronisk registrering af din lovovertrædelse.

Har du haft kørekort i mere end 3 år gælder følgende:

3 klip inden for 3 år medfører, at du får frakendt kørekortet betinget

og skal bestå en ny teori- og køreprøve for at beholde dit kørekort.

 

Har du haft kørekort i mindre end 3 år, må man maks få 2 klip,

og så får man kørselsforbud. 

Hvert klip slettes først, når der er gået tre år.

Flere klip på én gang

Du kan godt få flere klip på én gang. Hvis du fx både kører for stærkt og over for rødt,

så får du to klip. Begår du tre forseelser samtidig,

får du tre klip og dermed frakendt kørekortet betinget.

Fire eller flere klip på én gang

Hvis du får fire eller fem klip på én gang, vil de første tre forseelser medføre

en betinget frakendelse af kørekortet.

Den 4. og 5. forseelse tæller med som de første to klip i en ny treårig periode.

Får du seks klip på én gang, får du frakendt kørekortet ubetinget, i en periode retten fastsætter,

min 6 måneder.

kk.jpeg
politiet+fartkontrol.png
kk2.jpg
K L I P
bottom of page