top of page

Hvis du er frakendt kørekortet ubetinget, skal du i henhold til færdselsloven, 

aflægge en kontrollerende køreprøve, for at generhverve førerretten.

Man skal søge politiet, om retten til at generhverve sit kørekort på en

speciel ansøgningsblanket, som skal indleveres på kørekortkontoret.

Du kan hente ansøgningen på kørekortkontoret eller i køreskolen.

Politiet vil så sende en kørekortsansøgning til dig,

som du sender eller afleverer i køreskolen.

Ansøgningen skal være vedlagt et nyt foto (35x45 mm).

Vi kan ikke beramme en teoriprøve uden din ansøgning.

Husk at udfylde ansøgningen med navn og adresse og husk endelig at underskrive ansøgningen.

Ellers afviser politiet at beramme en prøve og du bliver yderligere forsinket. 

Den praktiske prøve kan tidligst afholdes 1 måned før frakendelsestidens udløb.

Kørekortet vil dog ikke blive udstedt før den dag, frakendelsen udløber.

Vigtigt at vide

Hvis du inden frakendelsen af dit kørekort, havde gyldig førerret til flere forskellige kategorier, og du ikke senest i 2. forsøg består din teori- eller køreprøve, er det påkrævet at du skal generhverve enkeltvis til samtlige kategorier du videre ønsker førerret til.

(F.eks. Personbil, lastbil, påhængsvogn).

Er du blevet frakendt kørekortet i 3 år eller mere, vil du automatisk skulle generhverve til hver enkelt kategori du ønsker videre førerret til.

 

Ligeledes bør du være opmærksom på, at du senest 3 år efter udløb af en evt. førerret uden fornyelse af dit kørekort, kræves aflæggelse af teoriprøve samt køreprøve (kontrollerende køreprøve) til den pågældende kategori

Ubetinget frakendelse
fartkontrol-foto-politi-dk.jpg
bottom of page